Huurbemiddeling door Helmig Makelaardij
en Taxatieburo o.z. B.V te Halsteren

Uitgebreide startersregeling Rademakers Bedrijfshuisvesting

Uitgebreide uitleg startersregeling

Bij Regionaal Adviesburo Bedrijfshuisvesting geniet u als startende ondernemer – en vaak ook als doorstarter – van unieke voordelen. Zo wordt het huren van een bedrijfsruimte opeens stukken aantrekkelijker!

A. Geen bankgarantie/borg
B. Huurvrije inrichtingsperiode
C. Uitgestelde betalingstermijn
D. Bedrijfsruimte op maat
E. Korte aanvangshuurtermijn
F. Flexibele doorgroeimogelijkheden
G. Flexibiliteit in huurverlenging
H. Flexibiliteit in huurbeëindiging

A. Geen bankgarantie/borg*

U hoeft tijdens de eerste drie huurjaren geen bankgarantie te overleggen of borg te betalen. Hierdoor ontstaat een financiële ruimte ter grootte van een bedrag gelijk aan vier maanden huur met btw en servicekosten. Tegelijkertijd vallen uw bedrijfskosten lager uit, omdat er aan het opstellen van een bankgarantie door de bank kosten verbonden zijn en er bovendien over het garantiebedrag jaarlijks rente en kosten aan de bank betaald moeten worden. (In die eerste drie jaren zou u dan uit de bedrijfswinst geleidelijk kunnen sparen voor een bankgarantie.)

B. Huurvrije inrichtingsperiode

U hoeft geen huur te betalen over de periode die nodig is om de gehuurde bedrijfsruimte (na oplevering door verhuurder aan huurder) in te richten (met een maximum van één maand). Dat betekent voor u een direct voordeel ter grootte van (maximaal) één maand huur. Dit bedrag hoeft u dus ook niet te laten financieren door een bank!

C. Uitgestelde betalingstermijn*

De betalingstermijn van de huurnota’s wordt tijdens uw eerste huurjaar gesteld op 3,5 maand in plaats van 14 dagen. Normaliter betaalt u de huur op de eerste dag van de betreffende maand; in dit geval hoeft u de huur pas te betalen twee maanden nadat de betreffende maand verstreken is. Dit betekent dat er hierdoor een extra financiële ruimte ontstaat ter grootte van een bedrag gelijk aan drie maanden huur met btw en servicekosten. Omdat er geen rente in rekening wordt gebracht, levert dit buiten de financiële ruimte ook nog eens direct voordeel voor u op.

Door het bovenstaande profiteert u als huurder dus van een financiële ruimte ter grootte van een bedrag gelijk aan circa acht maanden huur met btw en servicekosten, met daarbij ook nog eens het rentevoordeel! Tevens spaart u één maand huur uit, waardoor uw opstartkosten lager liggen.

Met ingang van het tweede huurjaar wordt de betalingstermijn ingekort tot 2,5 maand, wat nog steeds een aanzienlijk voordeel oplevert. Met ingang van het derde jaar gaat de betalingstermijn naar 1,5 maand. Met ingang van het vierde jaar is de betalingstermijn weer de standaard 14 dagen. Huurders doen er uiteindelijk 3 jaren over om op de gebruikelijke betalingstermijn uit te komen!

D. Bedrijfsruimte op maat

U kunt bijna op maat huren, omdat wij een breed scala aan kantoor-, opslag- en bedrijfsruimten hebben. Er is altijd wel een ruimte die past bij wat u zoekt! Regionaal Adviesburo Bedrijfshuisvesting biedt meerdere ruimten vanaf ca. 50 m2 tot ca. 2.500 m2 per afzonderlijke en zelfstandige unit. Elke unit heeft een eigen adres. Voor starters zijn ruimten van 50 m2, 100 m2, 150 m2 en 200 m2 interessant; dit kan een combinatie zijn van kantoor, opslag/werkruimte en/of showroom.

E. Korte aanvangshuurtermijn

We bieden starters een aanvangshuurtermijn vanaf één jaar in plaats van de gebruikelijke huurcontracten van vijf jaar.

F. Flexibele doorgroeimogelijkheden

Door het grote scala aan en de diversiteit van bedrijfsruimten zijn er volop doorgroeimogelijkheden naar een grotere ruimte, bijna onmiddellijk zodra daar behoefte naar is, uiteraard mits daar tijdig over gecommuniceerd wordt. We zetten de huurovereenkomst om naar een grotere ruimte zonder dat de lopende huurovereenkomst in de oorspronkelijke ruimte moet worden uitgediend. Dit is mogelijk omdat u dan bij dezelfde verhuurder blijft!  Vaak zelfs kunnen we de gehuurde ruimte gewoon vergroten door een combinatie te maken met een direct aangrenzende ruimte en hoeft u zo geen verhuiskosten te maken.

G. Flexibiliteit in huurverlenging

Naast de korte aanvangshuurtermijn geldt in de eerste drie huurjaren bovendien een korte opzegtermijn van drie maanden i.p.v. de standaardopzegtermijn van zes maanden. Mocht u niet tijdig opzeggen, dan verlengt de huurperiode met eenzelfde termijn als de aanvangshuurperiode (minimaal één jaar) en dus niet met de standaardperiode van vijf jaar!

(In alle gevallen geldt dat indien de huurovereenkomst opgezegd wordt uiteraard de voordelen van uitgestelde betaling vervallen en daarom alle – uitgestelde – huurnota’s uiterlijk binnen één week na opzegging betaald moeten worden om de opzegging geldig te doen zijn.)

H. Flexibiliteit in huurbeëindiging*

Als u als (door)starter middels een accountantsverklaring kunt aantonen dat de lopende huurperiode – gezien de slechte resultaten van het jonge bedrijf – bij nader inzien toch te lang is om die uit te dienen en u mede daarom uw bedrijf laat uitschrijven bij de Kamer van Koophandel, kunnen we de huurovereenkomst met twee maanden stopzetten.

Door bijna op maat te huren voor wat betreft grootte en periode voorkomt u als starter hoge huisvestingskosten/vaste lasten. Tegelijkertijd kunt u – als de zaken goed gaan – bijna altijd zonder ‘drempels’ doorgroeien naar een grotere ruimte en kunt u ook langere perioden vastleggen voor meer bedrijfszekerheid.

Er is bij al  het bovenstaande steeds uitgegaan van een standaard unit.

Onze standaard units zijn zeer compleet. Wilt u echter extra voorzieningen of een wijziging in de inrichting (zoals extra wanden of kantoren), dan kan het mogelijk zijn dat we een langere huurtermijn afspreken . Het blijft maatwerk!

* de punten A, C en H zijn niet van toepassing voor starters met een BV of NV-structuur, hetzij direct, hetzij indirect. Indien er onverhoopt sprake is van een voorschot t.b.v. gawali in de servicekosten ( wat normaliter niet zo is), dan kan het zijn dat betaling daarvan niet onder de uitgestelde betaling valt.
Afdrukversie uitgebreide uitleg en voorwaarden startersregeling

 

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Wij en de bedrijven waarmee we samenwerken, kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of onjuistheden, en de eventuele directe en/of indirecte gevolgen daarvan. Uitvoering, prijs en voorzieningen kunnen wijzigen. Deze informatie is louter informatief en geheel vrijblijvend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend (versie december 2014).

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com