Huurbemiddeling door Helmig Makelaardij
en Taxatieburo o.z. B.V te Halsteren

Privacyverklaring

(mei 2018)

Rademakers Bedrijfshuisvesting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Rademakers Bedrijfshuisvesting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://www.rademakers-bedrijfshuisvesting.nl
 • email: beheer@rademakers-bedrijfshuisvesting.nl
 • adres: Watermolen 21 4751VK Oud Gastel
 • 0165518355
 • Functionaris Gegevensbescherming: P.J.J.M. Rademakers te bereiken via peter@rademakers-bedrijfshuisvesting.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rademakers Bedrijfshuisvesting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • uw functie binnen het bedrijf
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • nummer van uw identificatiebewijs (geen BSN of foto)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voorbeelden van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven. Ook een lidmaatschap van een vakvereniging en het burgerservicenummer (BSN) zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze bijzondere persoonsgegevens verzamelen en bewaren wij expliciet niet!

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via beheer@rademakers-bedrijfshuisvesting.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rademakers Bedrijfshuisvesting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen.
 • U te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten voor U te kunnen uitvoeren.
 • Rademakers Bedrijfshuisvesting analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Rademakers Bedrijfshuisvesting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rademakers Bedrijfshuisvesting neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rademakers Bedrijfshuisvesting) tussen zit. Rademakers Bedrijfshuisvesting gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office Outlook: opslag contactgegevens noodzakelijk voor contact tussen ons en onze (potentiële) klanten
 • Exact Online: verwerking van administratie incl. archivering contracten en incassomachtigingen, facturering

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rademakers Bedrijfshuisvesting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • categorie websitebezoekers: n.v.t. (er worden geen herleidbare gegevens naar personen opgeslagen)
 • categorie potentiële klanten (hiertoe behoort de bewaring van contactgegevens i.v.m. acquisitie met de items naam, woonplaats, telefoonnummer en emailadres: 12 maanden
 • categorie huurders (hiertoe behoort o.a. huurcontract met daarin  o.a. naam tekenbevoegden, functie, kvk nummer, adres onderneming, bankgegevens): 7 jaar (i.v.m. wettelijke bewaarplicht)
 • categorie huurders (i.v.m. meldkamergegevens PAC t.b.v. beveiliging): 1 maand na einde huurcontract
 • categorie leveranciers (hiertoe behoort de bewaring van contactgegevens met de items naam, woonplaats, telefoonnummer en emailadres: 7 jaar (i.v.m. wettelijke bewaarplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden

Rademakers Bedrijfshuisvesting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rademakers Bedrijfshuisvesting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rademakers Bedrijfshuisvesting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rademakers Bedrijfshuisvesting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar beheer@rademakers-bedrijfshuisvesting.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rademakers Bedrijfshuisvesting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rademakers Bedrijfshuisvesting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via beheer@rademakers-bedrijfshuisvesting.nl.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com